Baggrund og formål

Utvikling av natur og kulturopplevelser for barnefamilier for besøkende
på Nore og Uvdal bygdetun(museum).

Bygdetunet trengte flere familieaktiviteter, spesielt for barnefamilier, målet var å utvikle flere aktivitetstilsbud som gjør at besøkende oppholder seg lengre på destiansjonen.

Målgruppe

Besøkende med barn, hytteturister, kommunens innbyggere.

Indhold

Utvikle en lett dagstur på sykkelt med guiding i et jernvinneanlegg fra eldre vikingtid. Utvikle en lett familietur i høyfellet, spesielt beregnet på mindre barn, med servering og guiding på museet. Gode hvileplasser med vern for vær og vind skal etableres i tilknytning til begge turtilbudene.

Proces

Info om VER-DI prosjektet gitt i media, på møter, kommunens hjemmeside og kurset Natur og kulturbasert næringsutvikling. Kulturkonsulenten deltok på kurset og benyttet der nettverket, den kompetansen hun fikk og den rådgivingen som ble gitt til å utvikle prosjektideene.

Erfaringer

Iniativtaker opprettet et godt samarbeid med kursholdere, rådgiver og andre kursdeltakere på kurset Natur og kulturbasert næringsutvikling. Hennes lokalkunnskap gjorde det mulig å etablere samarbeid med rettighetshavere,
arkelog og de to velforeningene som er med å gjennomføre prosjektet.

Konklusion

To nye barnevennlige aktivitetstilbud i tilknytning til Nore og Uvdal bygdetun
er etablert. Kontakten med rettighetshaver på jernvinneanlegget, som er arkelog og guide, gir et unikt tilbud på sykkeltur tilbudet.

Forankring

Samarbeid mellom kulturkonsulent i Nore og Uvdal kommune, rettinghetshavere,
turistsjefen på destinasjonen og prosjektleder for VER-DI i Nore og Uvdal kommune. Museet og velforeningene skal vedlikeholde tilbudene videre, markedsføring skjer via Destinasjon Uvdal og bygdetunet.

 Medvirkende

Nore og Uvdal museum, arkelog som er grunneier der jernvinneanlegget ligger, Destinasjon Uvdal, velforeningene i Lauvåsen og ved Gamledammen.

 Økonomi

Budsjett kr 137.000 NOK

Støttet med kr 106.250 NOK fra VER-DI prosjektet.

 Kontakt

Nore og Uvdal kommune
v/ kulturkonsulent Britt Guton Halland,
E: britt.guton.halland@nore-og-uvdal.kommune.no