Projektet tager udgangspunkt i et svensk, to norske og to danske naturområder. Med norske fjellbygder og danske landsbyer som yderpunkterne er der meget varierede naturgrundlag og naturressourceforvaltninger i de fem områder.

VER-DI er baseret på et fælles behov for at udvikle flere erhvervsaktiviteter i og omkring nationalparkerne/naturvernområderne.

Fegen (Sverige)

Foto: Tobias Karlsson, Fegen, Fegensjön kl. 04.00 den 16. juli 2009
Många sjöar med rikt fågelliv
Det vackra Fegenområdet med sina sjöar är ett mycket omtyckt utflyktsmål. Sjöarna Fegen, Västra Fegen, Norra och Södra Svansjön samt Kalvsjön ingår i reservatet. I sjöarna finns en värdefull fågelfauna med bland annat storlom och fiskgjuse. Djuren i vattnet visar många intressanta drag, bl.a. finns här den vårlekande siklöjan som bara är känd från fem sjöar i världen. Den trivs i det kalla, syrerika vattnet i sjöns djupare delar.

Sjöarna omges till största delen av barrskog, men här och var finns små öar av odlingsmarker och lövskogsrester i landskapet. Trollås är det bäst bevarade exemplet på ett ålderdomligt odlingslandskap i Fegenområdet. Här finns betesmarker och rester av lövängar med fin flora och rik fågelfauna.

Fegenområdet är ett populärt område för kanoting och vildmarksturism.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Læs mere om Fegenområdet.

 

Hardangervidda Nasjonalpark (Norge)

Det største høgfjellsplatået i Nord-Europa

Hardangervidda nasjonalpark er Noregs største, og representerer eit særleg verdifullt høgfjellsområde. Området er viktig som tilhaldsstad for dei største villreinflokkane i Europa, og den sørlegaste utposten for fjellrev, snøugle og mange andre artar av arktiske planter og dyr. 

Fjellvidda med dei tusen sjøar er og eit eldorado for fjellvandrarar med telt og fiskestong. 

Læs mere om Hardangervidda Nasjonalpark.

Hardangervidda Nasjonalparks hjemmeside.

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (Norge)

Trillemarka-Rollagsfjell er Norges største skogreservat på nær 148 kvadratkilometer, og det er registrert 129 rødlistearter i området. Naturreservatet ble opprettet 5. desember 2008, og ligger i Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner.

De store skogområdene som befinner seg ca to timer fra Oslo oppleves som urørte, men dersom du undersøker området litt nærmere vil du finne en spennende kombinasjon av natur og kultur.

Læs mere om Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.

Trillemarka-Rollagsfjells hjemmeside.

Nationalpark Mols Bjerge (Danmark)


Foto: StribetægeNationalpark Mols Bjerge er en meget speciel nationalpark, idet den ikke bare dækker over 3 meget forskellige fredede områder, men også Ebeltoft by, med det fine gamle købstadsmiljø, flere landsbyer og store dyrkede arealer. 


De fredede områder er selve Mols Bjerge fredningen med det fantastiske kuperede istidslandskab dækket af overdrevsnatur, Stubbe sø området, en af de fineste søbiotoper i Danmark med både odder og havørn og endelig lange kystområder med meget fine undersøiske stenrev. 

Disse områder bindes sammen af agerland, skovområder og græsningsarealer, så de til sammen danner et 150 km2 stort område – rigt på natur og kulturhistorie og med masser af mulighed for friluftsliv. 

Læs mere om Nationalpark Mols Bjerge.

Skjern Å (Danmark)

Foto: kanotur på Skjern Å Nørrekanal i Skarrild.

Skjern Å-dalen er karakteristisk for Vestjylland med sine storslåede landskaber og sammen med hederne og hedemoserne er å-dalen levested for en række dyr og plantearter af international betydning.

Mest kendt er Skjern Å laksen. Men de genoprettede Skjern Enge rummer et enestående fugleliv og har international betydning som raste- og overvintringssted for vandfugle.

I området omkring Skjern Å er der en lang række friluftsfaciliteter, der inspirerer og tilskynder til at oplave områdets unikke natur.

Læs mere om Skjern Å.