Nord Europas største høyfjellsplatå
Hardangervidda nasjonalpark er en del av høyfjellsplatået Hardangervidda som med sine 8.000 km2 er Nord Europas største høyfjellsplatå. Vidda strekker seg fra Røldal i Odda kommune i sør og nord til Finsedalen ved Bergensbanen. Platået har en generell høyde på ca. 1.100–1.200 moh., men i nord hever Hardangerjøkulen seg til nesten 1.900 moh. og i sør når Nupsegga i Vinje opp til 1.674 moh.

Hardangervidda ble isfri for omkring 9.000 år siden. Etter hvert vokste det fram et dekke av lav, som ga næringsgrunnlag for villreinen. Man antar at mennesket inntok vidda omtrent samtidig med at reinen etablerte seg der, og det er funnet omkring 250 steinalderboplasser der. Den eldste er fra ca. år 6.300 f.Kr. Vidda er i dag tilholdssted for Europas største villreinstamme.

Turisme
I dag brukes Hardangervidda aktivt til turisme for fotturister som går etter et merket nett av turstier, og merkede skiløyper. I tillegg er det næringsfiske i de mange vannene på vidda. Mye av denne fisken legges ned til prima rakefisk (norsk delikatesse). De mange vannene innbyr også til spennende fritidsfiske.