Nationalparken med de bakkede overdrevslandskaber, de dybe løvskove og den smukke kystnatur

Udsigt over Mols Bjerge
Foto: Birte Calmar Andersen, udsigt fra Trehøje.

Nationalpark Mols Bjerge ligger i et af landets smukkeste og mest kuperede landskaber

Nationalpark Mols Bjerge er opkaldt efter områdets bedst kendte naturområde: Mols Bjerge - men Mols Bjerge dækker kun en lille del af den samlede nationalpark. I alt dækker området et landareal på cirka 150 km2 og 30 km2 hav. Nationalparken dækker således også området omkring Stubbe sø, de store skovområder omkring Lange sø og over 55 km kystnatur.

Landskabet varierer med store bakkedrag, der hæver sig helt op til 137 meter over havoverfladen - over forskellige naturtyper som heder, skove, moser, græsningsarealer til spændende kystnatur, med fine badestrande, fiskevand og gode muligheder for sejlsport.

Kobjælder og rovfugle
Typisk for Mols Bjerge er de lys- og varmekrævende dyre- og plantearter, der lever på de tørre, sandede, solrige bakker og skrænter.
Det er blomster som kobjælde, tjærenellike og gul evighedsblomst. Og der er sommerfugle, insekter, firben og hugorme. Blandt de hyppigste fugle finder man mejser, spætter og rovfugle. Og ikke sjældent kan du støde på en ræv, en hare eller et rådyr.

Billede af bølleblåfugl
Foto: Bølleblåfugl.

Istidens spor
Områdets særprægede landskab er skabt af den sidste istid. Mægtige smeltevandskløfter, dødishuller og stejle bakker  kendetegner Nationalparken. Efter isen forsvandt for 14.000 år siden, har terrænet hævet sig cirka tre meter, så tidligere hav nu udgør et marint forland.

Kulturhistorie
Området har været beboet siden stenalderen, og overalt ses spor af menneskelig aktivitet gennem tusinder af år. Runddysser og bronzealderhøje er spredt ud i landskabet, hvor man også kan se spor af højryggede agre fra tidlig middelalder samt vandmøller og andre kulturhistoriske bygningsværker fra middelalderen. Ebeltoft by, med sit unikke historiske bymiljø, er også en del af nationalparken.
Bedst kendt er måske Kalø Slotsruin.

Billede af Kalø Slotsruin
Foto: Birte Calmar Andersen, Kalø Slotsruin.

Turisme og kunsthåndværk
Mols Bjerge danner rammen om tusindvis af menneskers hverdag. Turisme spiller en stor rolle på Mols, så der er mange muligheder for at deltage i guidede ture eller friluftsaktiviteter, eller besøge de mange seværdigheder.  Derudover har området traditionelt altid tiltrukket kunstnere af forskellige slags, og det er derfor muligt at møde kunsthåndværk af enhver art i området.