Formidling og information

(hovedaktivitet 6)

Bæredygtig erhvervsudvikling

Udvikling af lokale virksomheder og turisme

Rådgivning, virksomheds- og kompe- tenceudvikling

(hovedaktivitet 2)

Fødevareudvikling

(hovedaktivitet 3)

Udvikling af turisme

(hovedaktivitet 4)

Naturvejledning

(hovedaktivitet 5)

Kortlægning og analyser

(hovedaktivitet 1)
Kortlægning og analyser skal danne vidensgrundlaget for udvikling af de øvrige aktiviteter i projektet.