VER-DI slutevaluering

COWI har foretaget en slutevaluering af VER-DI. Denne slutevaluering har primært fokus på de resultater, der er kommet ud af projektet, og hvorledes disse er gjort bæredygtige.

Fælles analyse af fødevarepotentialet i Nationalpark Mols Bjerge og Skjern Å.

Analysen tager samlet set på en målrettet måde afsæt i de erhvervsmæssige, økonomiske og menneskelige ressourcer i de to lokalområder. Analyser er inddelt i 6 faser og er afrapporteret i tre særskilte rapporter:

  1. Erfaringer fra ind- og udland
  2. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse
  3. Anbefalinger og ekspertvurderinger

Brugernes holdninger

Nationalpark Mols Bjerge: Spørgeskema- og interviewundersøgelse
Formålet med undersøgelsen er at få et så bredt og dybt kendskab til brugernes oplevelser og opfattelser af Nationalpark Mols Bjerge som muligt for derved at skabe et informeret fundament for beslutninger om udvikling af aktiviteter og formidling i nationalparken i årene fremover. Der er dermed fokus på mulige aktiviteter i nationalparken.

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å

Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige
arbejde med Nationalpark Skjern Å. På den baggrund er der udviklet en decentral
formidlingsstruktur, som skal medvirke til at sikre lokal forankring fremadrettet og
samtidig trække besøgende til nationalparken.
Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å

Rapport: Nationalpark Skjern Å – Hvilke muligheder giver det dig ?

Formålet med Strategidagen var sammen med nuværende og kommende
aktører i og omkring Nationalpark Skjern Å, at belyse og konkretisere
mulighederne i den kommende nationalpark, via drøftelse af forskellige
temaer.
Rapport: Nationalpark Skjern Å – Hvilke muligheder giver det dig?

A Sense of Place - Foreslåede Nationalpark Skjern Å

Formålet med analysen er at søge at klarlægge områdets helt særlige værdier i en turismemæssig sammenhæng. Dette sker gennem en så åben sansning af området som muligt (sense of place). På samme måde, som når en turist besøger området for første gang.
Unique value proposition analyse - A Sense of Place

- Hva etterspør potensielle gjester ved ferieopphold og hvilke implikasjoner gir det for fremtidig valg av markedstilnærming og utvikling av konsepter

Markedsanalyse
Del 1 har knyttet seg mot å undersøke sekundærkilder for å omslå et mulig marked knyttet til natur- og kulturbasert turisme og hva som skal til for å få lokal verdiskaping i dette markedet.
Del 2 har vært å systematisere betydningen av reiselivsrelatert virksomhed i kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal.

Natur- og kulturbasert områdeutvikling, næring og forvaltning

Trillemarka, Rollagsfjell og Hardangervidda
Serie E: Samlerapport studentprosjekter - Indledning
Studentene ble delt i fire grupper, fordelt med hvert sitt primære geografiske område: Sigdal, Rollag, Nore og Uvdal. Hver gruppe har gjennomført en overordnet områdebeskrivelse for sitt område med dokumentasjon av natur- og kulturforhold, landskap, bosetning, næringsvirksomhet, reiseliv, etc. Videre har hver gruppe gjennomført en landskapsbasert ressursanalyse for å identifisere:

  • Landskapskarakterer og nøkkelkvaliteter
  • Ressurser for verdiskaping og stedsutvikling
  • Utfordringer for forvaltning av landskap og kulturmiljø
  • Potensial for nærings- og stedsutvikling

Fagrapport fra forstudie om sykkelruta Trillemarka rundt

Målet med forstudiet har vært å avklare muligheten for å gå videre med et arbeid med å etablere sykkelruta ”Trillemarka rundt”.
Fagrapport fra forstudie om sykkelruta Trillemarka rundt.

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Parallelt med prosjektet «Utvikling av nye overnattingsmuligheter» har Norges Vel jobbet med å tilrettelegge for turister langs den valgte traseen for «Trillemarka Rundt» med hensyn til fasiliteter, overnatting, servering og opplevelser, samt informert til relevante aktører i regionen om prosjektets fremdrift.
Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter»
og «Trillemarka Rundt»

Lokal mat på menyen

Lokal mat på menyen-prosjektet har hatt som mål å jobbe frem at lokal mat på menyen er mer enn gourmetmat. At lokale råvarer kan skape merverdi og åpne for at man kan markedsføre lokal mat som en del av daglig drift og tilbud, for igjen å gjøre seg mer attraktiv på markedet og tiltrekke seg en større kundegruppe.
Slutrapport – Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

Mat fra Kunstnerdalen

EventyrSMAK
Oppskriftshefte

Utvikling av kulturopplevelser for barnefamilier

Nore og Uvdal ligger strategisk plassert mellom de to verneområdene, Hardangervidda og Trillemarka. Området trenger flere tilrettelagte kultur- og naturbaserte opplevelser og aktiviteter, spesielt for barnefamilier
Rapport: Utvikling av kulturopplevelser for barnefamilier

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Oppsummert er Norges Vels anbefaling, blant annet på bakgrunn av prosjektets målsettinger, kartleggingen av nye aktører og styringsgruppen for markedsførings møte i Eggedal at nye opplevelse- og overnattingsaktører forsøkes organisert i et samvirke.
Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - Muligheter og begrensninger for reiseliv i og rundt verneområdet

Hensikten har vært å undersøke muligheter og begrensninger for reiselivsvirksomhet i og rundt et verneområde.
Semesteroppgave: Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - Muligheter og begrensninger for reiseliv i og rundt verneområdet

Bröllopsfixarna

Målet är att öka besöksstatistiken samt omsättning i Svenljunga kommun avsevärt och inkassera en ekonomisk vinst. Syftet är att få en destinationsutveckling av Fegen området.
En marknadsföringsplan för bröllopspaket

Kulturhistorisk beskrivning och analys av området kring Fegen och Kalvsjöarna

Syftet med denna studie är att ge en bakgrund och beskrivning av området kring Fegen och Kalvsjöarna.Vidare syftar studien till att göra en översiktlig kulturhistorisk analys av det aktuella området.
Kulturhistorisk beskrivning och analys av området kring Fegen och Kalvsjöarna