Baggrund og formål

Der er stor efterspørgsel både blandt turister og blandt borgerne på aktivi-teter i naturen.

Udbyderne af aktiviteterne har for flertallets vedkommende kun få markedsføringsmidler og det medfører en forholdsvis stor administration at kunne tage imod bestilllinger fra enkeltpersoner og mindre grupper.

På Djursland drives et bookingsystem, der for indeværende tilbyder overnatning og attraktionsbilletter. Ydelserne betales online og udbyderne orienteres om salget via email.

Formålet er at gøre aktivi-teter lettere tilgængelige og bookbare for kunderne.

For aktivitetsudbyderen skal håndteringen af bestillinger gøres administrativt lettere og synligheden af ydelserne skal forbedres.

Indhold

Udvikling af et modul, der muliggør booking af aktiviteter enten som stand-alone applikation ellers i sammenhæng med overnatning og/eller andre aktiviteter og attraktionsbilletter. Udviklingen skal rumme et administrationssystem til aktivitetsudbyderen, hvor ydelser kan lægges ind på bestemte datoer/tidspunkter i et specifikt antal.

Aktivitetsudbyderen vil desuden kunne tilføje og administrere bookinger, som er bestilt telefonisk, email el. lign.

Aktivitetsudbydere vil blive tilbudt et aktivitets bookingmodul, som kan vises på egen og/eller andres hjemmeside, så aktiviteterne også vil kunne bookes uafhængigt af overnatning eller det overordnede bookingsystem (Djurspakken).

Målgruppe

Lokale aktivitetsudbydere vil kunne benytte systemet til booking og administration.
Områdets gæster vil blive opmærksom på produkter, når de booker pakkeløsninger og tilføje disse til den købte pakke.

Proces

  • Møde med lokale aktører for at identificere beskaffenheden af de udbud, der måtte være interessante.
  • Udformning af kravspecifikation til leverandør
  • Programmering
  • Møde med lokale aktører til præsentation af det færdige produkt
  • Oprettelse af aktiviteter i systemet

Erfaringer

Stor begejstring over at komme med i salgskanal og for at få et online administrationssystem.

Kræver tid for den enkelte aktivitetsudbyder at få tingene lagt ind.

Konklusion

Resultatet af projektet overstiger den forventning vi havde til det. Først efter afsluttet sæson vil man se, om gæsterne tager godt imod muligheden for online
booking af aktiviteter.

Forankring

Destination Djursland og formidlingspartnerskabet i Syddjurs kommune driver systemet videre efter projektafslutning.