Baggrund og formål

För att locka turister från den välbesökta västkusten till inlandet gjordes en plan över aktiviteter riktade till speciella målgrupper.

Under sommaren 2011 intervjuades ett flertal turister som hade hyrt cyklar utmed västkusten. Det framkom att de turister som semestrade på västkusten kunde tänka sig att lägga en del av sin semester i inlandet för att uppleva andra faciliteter än de västkusten kan erbjuda.

Cykelturismen verkade vara den mest potentiella gruppen varför ett arbete påbörjades med att kartlägga befintliga cykelleder och rutter och då i synnerhet utmed västkusten.

På styrgruppens anmodan gjordes också en ny rutt runt sjön Fegen.

Målgruppe

Målgruppen är cykelturister av alla slag som har önskemål om olika svårighetsgrad och längd på sträckor.

Indhold

Genom konsultmedverkan och en slimmad tidplan lyckades vi att på två och en halv månad färdigställa en karta där de flesta cykelrutter och leder lades in.

Erfaringer

Genom ett effektivt nätverk och stor energi är det möjligt att genomföra ett projekt av denna storlek på mycket kortare tid än man vanligtvis föreställer sig.

Eftersom 4000 exemplar redan är utdelade och efterfrågan är mycket stor så kommer det att tryckas upp ytterliggare 10000 exemplar.

Anledningen till att ett nytryck görs är att nyttjare av de första 4000 exemplaren
har fått möjlighet att lämna önskemål för att vi skall få en så komplett karta som möjligt.

Kommunerna runt omkring i Västra Sverige har stort intresse av kartan och kommer framledes att uppdatera och distribuera den i egen regi.

Konklusion

Projektet är enlig gemene man en succé.

Forankring

Falkenbergs Turist AB i samråd med de tre kommunerna i Fegenområdet.