Baggrund og formål

Att utveckla koncept för naturcenter som kan uppfylla flest möjliga brukargruppers behov av upplysning om naturområdet.

Nödvändighet att skapa ett center för besöksnäringen och lokalbefolkningen i området.

Övergripande insats för de tre kommunerna som deltar i projektet var en gemensam informationscentral helt i linje med ansökan.

Indhold

  • Den går ut på att skapa en varaktig informationscentral med hög kvalitet.
  • Centralen som fått namnet Fegen Inspiration Area har under 2011 haft 1500 fysiska besök från olika länder.

Målgruppe

Turister, entreprenörer och lokalbefolkningen som har intresse av att utveckla sin
kunskap om naturvårdsområde och reservat.

Proces

  • Möten med lokalbefolkningen
  • Möten med styrgruppen
  • Möten med turistgruppen
  • Möten med olika myndigheter.Vägverket, Länsstyrelsen och regionen
  • Framtagande av plan för vad centralen skall ligga.

Erfaringer

Anledningen till att informationscentralen blev till var en kombination av att
lokalbefolkningen efter det att vi hade haft några möten med dem efterfrågade
en central som kunde bli navet i processen att utveckla natur-och reservatsområdet,
Fegen.

Marknadsföringen av området får också en möjlighet att utvecklas så att turister och lokalbefolkning på ett lättförståeligt sätt förstår områdets fina förutsättningar
och därigenom blir entusiastiska för att delta i uppbyggnaden av destinationen
och framförallt besöka den och tala väl om den.

Erfarenheterna har varit att det är en gedigen och arbetskrävande process att starta upp en sådan här verksamhet. För att förankra och få med sig så många intressenter som möjligt behövs lång tid och ett målmedvetet arbete.

Kommunerna och andra myndigheter har varit behjälpliga  och uppmuntrat arbetet vilket har underlättat det komplicerade arbetet med att starta upp verksamheten.

Konklusion

När projektet inleddes var startsträckan lång med olika infallsvinklar, men när idéerna hade fått en mer fast form så gick det lättare. Om arbetet med att
utveckla informationscentralen efter det att projektet VER-DI har avslutats fortsätter med samma fart som det gjort det sista året kommer det hela att bli
den succé som var målet.

Forankring

Gislaved, Falkenberg och Svenljunga kommuner kommer om erforderliga beslut tas att i ett initialskede fortsätta att bedriva verksamhet med målsättning att under de tre kommande åren bedriva verksamheten vidare. Ett mål är att besöksnäringen
och den lokala turistentreprenören skall ha en gemensam plattform att luta sig emot och därigenom få möjlighet att utveckla en hållbar besöksnäring.