Baggrund og formål

Formålet med kurset er at højne standarden på den formidling, der tilbydes af
frivillige i forskellige sammenhænge.

Der er et stort ønske om at opbygge forskellige frivillignetværker i nationalpark regi. Netværker der f.eks. kan hjælpe med naturpleje, formidling, guidning mv.
 
Uanset hvad et netværk arbejde med, er formidling af arbejdet eller projektet en
vigtig del, ligesom egentlig guidning selvsagt kræver kvalitetsformidling.

Indhold

Afholdelse af en uges kursus om personlig formidlingsteknik, didaktik, målgrupper og praktisk tur gennemførelse.

Målgruppe

Frivillige der arbejder formidling af natur, kultur eller friluftsliv.

Proces

  • Behovet erkendes og en behovsanalyse gennemføres.
  • Målgruppen defineres og kurset skitseres.
  • I samarbejde med de organisationer og enkeltpersoner der skal gennemføre undervisningen, fastlægges det egentlige kursusprogram, og indholdet i de enkelte lektioner.
  • Endelig kursusplan udarbejdes.
  • Kurset udbydes gennem lokalpressen og via mail til målgruppen.
  • Kursus afholdes og evalueres.

Erfaringer

Det er som altid et overraskende stort arbejde at få et velfungerende kursus op at stå.

Det er vigtigt at kursuslederen er gennemgående i hele processen og deltager i hele kursusforløbet, så der sikres kontinuitet i kurset.

Konklusion

Kurset viste sig meget succesfuldt, og flere af de deltagende kursister er efterfølgende begyndt at gennemføre nye selvstændige formidlingsforløb.

Kurset har således tilført området en blivende værdi, og grundstenen til et egentligt certificeringsforløb for frivillige nationalpark-formidlere er blevet lagt.

Forankring

Kursusprogram og evalueringer  er overgivet til Nationalpark Mols Bjerges
Sekretariat, som forventes at bruge modellen ved kommende kurser.