Baggrund og formål

Baggrunden for Molbordet var et netværkssamarbejde mellem en række fødevarevirksomheder på Mols og Djursland. Deltagerne blev udvalgt og inviteret med i netværket på baggrund af deres respektive faglige og personlige kompetencer.

Formålet med netværkssamarbejdet var at samle en række innovative aktører inden for fødevareerhvervet på Mols og Djursland med henblik på at de i fællesskab kunne fremme afsætningen af lokalt producerede fødevarer, udvikle nye produkter og eventuelt etablere et lokalt fødevarebrand.

Målgruppe

Den primære målgruppe for aktiviteten var lokale fødevarevirksomheder med vægten lagt på afsætnings- og forarbejdningsleddet. Den sekundære målgruppe er forbrugerne i bred forstand samt de turister, der besøger Mols og Djursland.

Indhold

Projektet i sin essens bestod af afholdelse af en række netværksmøder.

Proces

Der var på forhånd planlagt i alt 6 netværksmøder, som blev holdt med ca. en måneds mellemrum, men efter det sjette møde besluttede deltagerne, at de ønskede at fortsætte samarbejdet og etablere sig som en forening under navnet ”Molbordet”.

Foreningen Molbordet blev formelt etableret i efteråret 2011 med det formål at:

  • samarbejde om udvikling, afsætning og branding af medlemmernes produktersamt varetage rettigheder-ne til det registrerede varemærke ”Molbordet”;
  • udbrede kendskabet til Molbordets produkter - lokalt såvel som regionalt og nationalt - gennem formidlingsaktiviteter og oplevelser omkring produkterne;
  • skærpe opmærksomheden omkring kvalitetsfødevarer generelt og bidrage til udvikling af den lokale madkultur på Mols og Djursland.

Erfaringer

Processen har lært os, at det er vigtigt at sikre deltagernes ejerskab til projektet og at anvende en bottom-up tilgang, så deltagernes interesser kommer i centrum. Ligeledes har processen lært os, at det er vigtigt at udvælge de rigtige deltagere til et netværk.

Konklusion

Projektet har været meget meningsfuldt. De deltagende virksomheder har haft et godt udbytte af initiativet, og Molbordet har formået at etablere sig som et lokalt brand, der på sigt også har muligheder for at etablere sig i et større geografisk område.

Forankring

Ansvaret for at projektet fortsætter efter VER-DI ligger hos de deltagende virksomheder selv og hos den bestyrelse, der er valgt for Molbordet.