Baggrund

Mountainbike (mtb) kørsel er en fritidsaktivitet som er i kraftig vækst. Det øger også risikoen for konflikter mellem forskellige brugergrupper af naturen.

Etableringen af Mtb-spor har flere fordele. Det giver mtb-kørere et sted at køre, og erfaringer fra udlandet viser, at hvis sporet er godt anlagt vil mange også foretrække at køre der fremfor på tilfældige skovstier og markveje.

I Danmark er mountainbikespor indtil nu bygget af frivillig arbejdskraft. Det har resulteret i nogle gode spor men også spor hvor der ikke er taget hensyn til erosion, slitage og på at skabe hvad der i mtb-terminologi kaldes godt flow.

Flere formål

I forbindelse med nationalpark processen stod det klart at et stort antal lods-
ejere og brugere af naturen havde et anstrengt til særligt gruppen af mountainbikere.

Mountainbikere har det tilfælles med øvrige naturbrugere at de fleste foretrækker at naturoplevelserne er tilrettelagt med etablerede stier, skiltning og afmærkninger.

Med etablering af et mtb-spor vil en del af lokale og besøgende mountainbikere
vælge at køre der hvor køreoplevelsen er bedst – dvs. et specielt tilrettelagt spor.

Et andet formål var at vise at man ved at bruge professionel hjælp og ikke mindst maskiner til etableringen kan løfte niveauet.

Til sidst er et godt tilrette-lagt mtb-spor grundet den store vækst i antallet af udøvere en attraktion som vil blive besøgt af mange.

Indhold

Etablering af 13 km spor i Sdr. Plantage syd for Ebeltoft.

Proces

Der blev truffet beslutning om at etablere mtb-spor i kommunal ejet skov og efterfølgende blev der hyret en konsulent der planlagde sporforløbet. Efter at sporforløbet var identificeret gik etablering i gang.

Erfaringer

Det var på tale i forbindelse med etableringen at afholde en praktisk workshop for cykelklubber, relevante myndigheder og skovejere om etablering af sporforløb.

Dette blev ikke gennemført hvilket set i bakspejlet var en skam, da debatten om mtb-relaterede konflikter sidenhen er en klar indikation på at erfaringerne fra Mols Bjerge med fordel kunne bruges andre steder. De erhvervsmæssige koblinger, der kan skabes i forhold til turisme – koblinger til overnatning samt mtb-kurser, salg/ service og lign., kommer ikke af sig selv men skal hjælpes på vej.

Konklusion

Initiativet har været en klar succes. Det er lykkedes at skabe et spor af høj klasse som tiltrækker mange mountainbikere og den tiltænkte effekt at sporet skulle aflaste kerneområdet Mols Bjerge i nationalparken ser ud til at virke efter hensigten.

Forankring

Mtb-sporet er placeret i kommunal ejet skov og ansvaret for vedligehold er Syddjurs Kommune. Der er indgået aftale med lokale cykelklubber om hjælp til vedligehold af sporet efter at VER-DI er afsluttet.