Baggrund og formål

Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Ås har vært partner i VER-DI-prosjektet. Dette kurset var deres bidrag. Gjennomføring av et slikt kurs er beskrevet i opprinnelig prosjektplan.

Kurset bygger på landskapsressursanalyse som metode og prosessretta verktøy for mobilisering og bevisstgjøring.

Målgruppe

Aktører som hadde en ide om å utvikle eller videreutvikle natur- eller kulturbasert næring.

Indhold

Kursopplegg med 3(4) samlinger for lokale (potensielle) aktører. Individuell
og gruppevis veiledning mellom samlingene.

Proces

UMB som partner bidro med sin erfaring med landskapsressursanalyser. Samarbeid med Telemarksforskning.Det ble gjort et betydelig arbeid i VER-DI for å tilpasse kurset til våre forhold/vår situasjon Prosessledelse og individuell
bedriftsrettet veiledning fra SKI var et svært viktig bidrag.

Erfaringer

Kurset ble et svært viktig bidrag til kompetanseoppbygging og mobilisering både av enkeltaktører og ikke minst fellesskapet mellom disse. Ideen om sykkelruten Trillemarka rundt ble utviklet i løpet av/som et resultat av kurset.

Kombinasjonen av flere samlinger over tid og fellesskapet sammen med individuell
og bedriftsrettet veiledning ble oppfattes som svært positivt.

Forankring

Kurset er en avsluttet del av VER-DI og videreføres ikke som aktivitet. For resultat
av kurset: se faktaark om sykkelruten Trillemarka rundt.