Baggrund og formål

Utvikling av natur og kulturopplevelser for barnefamilier for besøkende
på Nore og Uvdal bygdetun(museum).

Bygdetunet trengte flere familieaktiviteter, spesielt for barnefamilier, målet var å utvikle flere aktivitetstilsbud som gjør at besøkende oppholder seg lengre på destiansjonen.

Målgruppe

Besøkende med barn, hytteturister, kommunens innbyggere.

Indhold

Utvikle en lett dagstur på sykkelt med guiding i et jernvinneanlegg fra eldre vikingtid. Utvikle en lett familietur i høyfellet, spesielt beregnet på mindre barn, med servering og guiding på museet. Gode hvileplasser med vern for vær og vind skal etableres i tilknytning til begge turtilbudene.

Proces

Info om VER-DI prosjektet gitt i media, på møter, kommunens hjemmeside og kurset Natur og kulturbasert næringsutvikling. Kulturkonsulenten deltok på kurset og benyttet der nettverket, den kompetansen hun fikk og den rådgivingen som ble gitt til å utvikle prosjektideene.

Erfaringer

Iniativtaker opprettet et godt samarbeid med kursholdere, rådgiver og andre kursdeltakere på kurset Natur og kulturbasert næringsutvikling. Hennes lokalkunnskap gjorde det mulig å etablere samarbeid med rettighetshavere,
arkelog og de to velforeningene som er med å gjennomføre prosjektet.

Konklusion

To nye barnevennlige aktivitetstilbud i tilknytning til Nore og Uvdal bygdetun
er etablert. Kontakten med rettighetshaver på jernvinneanlegget, som er arkelog og guide, gir et unikt tilbud på sykkeltur tilbudet.

Forankring

Samarbeid mellom kulturkonsulent i Nore og Uvdal kommune, rettinghetshavere,
turistsjefen på destinasjonen og prosjektleder for VER-DI i Nore og Uvdal kommune. Museet og velforeningene skal vedlikeholde tilbudene videre, markedsføring skjer via Destinasjon Uvdal og bygdetunet.