Baggrund og formål

Formålet er ganske kort at få flere ud i naturen.

Baggrunden for aktivitetshæftet var meldinger fra besøgende i stil med: Det er da fint nok, at der er smuk natur – men hvad skal vi lave i den?

Ud fra ovenstående meldinger samt en trend hos børn og unge om, at det ikke længere er nok ”bare” at gå en tur i skoven med sine forældre, fik vi idéen til at udarbejde et aktivitetshæfte, som skal inspirere til at tage ud i naturen og lave forskellige aktiviteter sammen med sin familie eller venner.

Målgruppe

Målgruppen er primært børnefamilier eller bedsteforældre med deres børnebørn.

Indhold

Aktivitetshæftet indeholder en række forskellige aktiviteter og lege. De fleste af aktiviteterne indeholder også elementer af læring om natur og hvordan man omgås naturen.

Hæftet indeholder aktiviteter som passer til alle fire årstider og som kan gennemføres i forskellige naturtyper. Hæftet er udarbejdet i samarbejde med naturvejledere og har også hentet inspiration fra Naturkatapulten, udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening.

Aktivitetshæftet skal kunne fås hos Destination Ringkøbing-Fjord, VisitHerning samt områdets biblioteker. Der laves både en trykt version og en elektronisk version af aktivitetshæftet.

Proces

Idéen blev til på et partnermøde i Skjern Å gruppen. Første skridt var et møde med dygtige naturvejledere, som kender Skjern Å området godt. På mødet fik gruppen inspiration til indhold og opbygning af aktivitetshæftet.

Derefter har partnerne på skift skrevet og revideret i aktivitetshæftet. Der har været en lang bruttoliste med mulige aktiviteter, som efterhånden er blevet skåret til og sidst er det blevet læst igennem og kvalitetssikret af en naturvejleder.

Sideløbende har vi drøftet opbygning og layout, da det er vigtigt, at aktivitetshæftet
er indbydende og lettilgængeligt. Derfor er der også brugt en del tid på at finde gode og relevante billeder fra området. Grafikere har lavet den endelige opsætning samt udtryk for aktivitetshæftet og det er blevet fordelt i området.

Erfaringer

Det var en tidskrævende proces selv at stå for at forfatte teksterne i aktivitetshæftet.

Konklusion

Aktivitetshæftet har fået et indhold og en form, som vi ønskede.

Forankring

Destination Ringkøbing-Fjord og VisitHerning.