Baggrund og formål

Med henblik på at skabe et bedre kendskab til Nationalpark Mols Bjerge, blev der gennemført en produktkendskabstur for udbydere af overnatning i området. 25 personer deltog i turen, som bestod af et informationsmøde om baggrunden for Nationalparken og sammenhængen med VER-DI, samt sightseeing med guide i bus, hvor de mindre kendte steder i Nationalparken blev besøgt.

Turen blev gennemført som et led i en større satsning på kvalitetsudvikling af de private overnatningssteder på Djursland. Destination Djursland gennemførte denne produktkendskabstur, som senere blev efterfulgt af en workshop, som havde til formål at skabe endnu mere netværk blandt de lokale værelsesudlejere.

Målgruppe

Målgruppen var de private værelsesudlejere på hele Djursland. Der blev inviteret 80 overnatningssteder. 25 personer deltog på dagen.

Indhold

En bustur med guide rundt i Nationalpark Mols bjerge, hvor de mindre kendte steder blev vist frem, med henblik på at overnatningsudbyderne vil kunne guide turisterne lidt væk fra alfarvej.

Erfaringer

Der er stor interesse for at tilegne sig viden om lokalområdet hor vores medlemmer
af Destinationen, hvilket gør at vi fortsætter det tætte samarbejde med Syddjurs kommune og formidlingspartnerskabet også efter VER-DI, så vi via den kanal kan formidle info om naturen og dens aktivitets muligheder videre til turisterne. Der var ønske om at gennemføre lignende ture jævnligt, både blandt deltagerne og de overnatningssteder som var forhindrede i at deltage i den konkrete tur.

Proces

Som et led i en større satsning på kvalitetsløft af overnatningsstederne på Djursland gennemførte Destination Djursland denne bustur. Busturen blev senere efterfulgt af en workshop, som havde til formål at skabe endnu mere netværk blandt de lokale værelsesudlejere.

Forankring

Produktkendskabsturen, som koncept, ligger hos Destination Djursland, som gerne vil bruge konceptet på andre medlemsgrupper det drejer sig blandt andet om frontpersonale og overnatningsbedrifter som campingpladser og feriecentre.

Konklusion

Vi oplever, at der er blevet skabt gode netværks kontakter blandt de private værelseudlejere. Og de er blevet opmærksomme på Nationalparken som en attraktion på lige fod med de mange andre attraktioner der findes på Djursland. Hvilket gør at der er skabt forhåbninger om, at turisterne bliver en dag længere og dermed er med til at skabe vækst/arbejdspladser i branchen.