Formål

En vigtig del af at gøre naturområder mere attraktive som attraktioner er at sikre, at den viden og de historier der er med til at gøre områderne attraktive formidles bedst muligt.

Arbejdet med formidling af natur og kulturhistorie er derfor et centralt element af projektet herunder at arbejde med ny formidlingsteknologi.

Efter mange overvejelser faldt valget på i fællesskab at udvikle en smartphone
applikation til Android og iOS. Efterfølgende fylder hvert område indhold i applikationerne, så resultatet bliver fire unikke apps.

Indhold

Applikationen har en række forskellige funktioner. Den indeholder kort, oversigter over forskellige typer af stier i området, beskrivelser af seværdigheder i området, 3D visning af seværdigheder, praktisk info, lille opslagsværk om flora og fauna, en skattejagt for børn og barnlige sjæle, mulighed for at optjene virtuelle medaljer ved brug af app’en samt løsning af quizzer ikke mindst muligheder for indlæggelse af
aktuelle aktivitetstilbud i området.

De enkelte områder lægger indhold i applikationen og app’en er opbygget så de respektive nationalparker, kommuner ell. lign. let kan opdatere informationerne
på applikationerne herunder at oprette eller slette points of interests samt har flere sprogversioner.
 
Der er i flere af områderne dårlig eller ingen mobildækning, og derfor er denne app i modsætning til de fleste andre apps udviklet til at fungere off-line.

Du kan downloade mobil applikationerne fra http://www.dnature.dk/


Tværnationalt samarbejde

Det har været en lang fælles proces at definere funktionaliteten af app’en. De fire geografiske områder er meget forskellige, og der er samarbejdet meget omkring udviklingsfasen.

Da app’en er offline har det ikke været muligt at bruge gængse kortmuligheder.
Der er udviklet unikke kort til de fire områder og der har ligeledes været en stor grad af samarbejde omkring kortløsningen.

Det var kun enkelte partnere i projektet der havde den fornødne kompetence
på kortområdet, og det lykkedes at samarbejde omkring dette.

Der har været afholdt fælles workshops og møder om indhold og design.

Målgruppe

Besøgende i naturområderne, alle aldersgrupper.

Proces

  • Ideudviklingsfase – hvor der blev diskuteret forskellige teknologier til formidling
  • Hyre konsulenthjælp til at definere indhold, funktionaliteter og udarbejde kravspecifikation
  • Indkaldelse af tilbud
  • Udvikling af app
  • Udarbejdelse af indhold

Erfaringer

Processen med at etablere app’en har taget længere tid end forventet. Fra definering af indhold til udarbejdelse af kontrakt med leverandør til udvikling af indhold har procesen taget længere tid end forventet.

Processen om udarbejdelse af kort har været svær og meget tidskrævende. På tidspunktet hvor beslutningen blev truffet og udvikling gennemført fandtes der ikke mange alternativer mht offline-kort og det har været nødvendigt at gå på kompromis med kortkvaliteten for at få den ønskede funktionalitet.

Teknologisk går udviklingen meget stærkt og det har været nødvendigt at justere udviklingen løbende, og bla. på kortsiden betyder det også at nye, nemmere og
bedre løsninger er lige om hjørnet.

Det har også taget længere tid end forventet at udarbejde indhold og lægge indhold i app’en.

Udvikling af apps har været nyt for alle partnere og erfaringen er, at det er
nødvendigt med meget præcise instrukser til de personer der skal udarbejde
tekstindholdet og helst i form af visuel kommunikation da det er nyt medie.

Der kunne med fordel have været afholdt en workshop i at skrive POI-tekster
tidligt i forløbet.

Konklusion

Udviklingen af app’en har været mere ressourcekrævende end forventet. Det har imidlertid givet alle involverede værdifuld erfaring med dette medie, og resultatet er en velfungerende applikation med en høj funktionalitet til forskellige segmenter af
brugere.

Forankring

De respektive partnere overtager app’en efter projektslut. Der er indgået aftale med en nationalpark om at de overtager opdatering af app’en.