Baggrund og formål

Aktiviteten startede med at Skjern Å VER-DI projekt-gruppen fik en idé om at kombinere formidling af natur / kultur med viden om produktion af lokale fødevarer og spisning.

Der er flere formål med dette overordnede koncept: Der bliver skabt opmærksomhed om lokale fødevarer i området, det bliver illustreret at fødevareproduktion og naturpleje kan gå hånd i hånd, der bliver skabt samarbejdsrelationer mellem fødevareproducent og spisested og områdets særlige natur og kulturhistorie formidles.

Målgruppe

Målgruppen for den første snapsetur på Skarrildhus er primært lokale voksne par og familier. Det er dog tanken at snapseturen kan tilpasses, således at den også kan være et tilbud til erhvervsturister.

Indhold

Der er picnic i haven og smagsprøver på snapse fra Hardsyssels og der fortælles om kryddersnaps. Baggrunden for Hardsyssels (snapsefirma) formidles og det fortælles hvordan man selv kan lave kryddersnaps. Et lille opskriftshæfte med tips og vejledning udleveres til deltagerne.

Kulturhistorien og naturen i området bliver formidlet på en gåtur i området omkring Skarrildhus, Jørn Rønnaus store stenskulptur ”Laksen” besøges og alle deltagere indsamler snapseurter til deres egen snaps.

Proces

  • VER-DI gruppen får idéen til konceptet, beskriver det nærmere i forhold til muligt indhold og samarbejdspartnere.
  • Mulige samarbejdspartnere kontaktes og i samarbejde med Skarrildhus og Hardsyssels justeres og tilpasses konceptet.
  • I samarbejde med VER-DI udarbejder Skarrildhus og Hardsyssels en mere detaljeret beskrivelse af turens indhold, program, annoncering, deltagerantal osv. Dette forløb løber over et par måneder.
  • Turen afholdtes 28. maj 2012 (2. pinsedag) og var fuldstændig udsolgt.
  • Turen blev evalueret i starten af juni.

Erfaringer

  • Det er vigtigt at få de private samarbejdspartnere ”sat rigtigt sammen”.
  • Begge private aktører skal kunne se en økonomisk fordel i at indgå i samarbejdet. Derfor er det bl.a. vigtigt i fællesskab at udvikle og konkretisere konceptet.

Konklusion

Samarbejdet har været rigtig godt. Der er planlagt en aktivitet, som alle parter tror på. Og der er en tro på, at aktiviteten har potentiale også på længere sigt og i forhold til flere og meget forskellige målgrupper.

Forankring

Ansvaret ligger hos de to private aktører, Skarrildhus og Hardsyssels. Der er allerede nu dialog om forskellige variationsmuligheder af konceptet – afhængig af målgruppe og der er derfor gode muligheder for, at turen vil blive gentaget efter projektets afslutning. Vigtigt i denne sammenhæng er, at det bliver økonomisk bæredygtigt for begge at deltage i.