Baggrund og formål

Gjennom ulike aktiviteter i regi av VER-DI for å oppnå målene i arbeidspakkene om overnatting, aktiviteter og pakker - og ikke minst som et resultat av prosessen med kurset Natur- og kulturbasert næringsutvikling ble sykkelruta Trillemarka rundt noe mange aktører (nye og eksisterende) ville samle seg om.

Sykkelruten Trillemarka Rundt er en samling av mange av resultatene i arbeidet med VER-DI.

Målgruppe

  1. Skape et fellesskap og samarbeid mellom aktører i området rundt Trillemarka
  2. Sykkelinteresserte i ulike markedssegmenter som kunder

Indhold

Sykkelrute. Merket på eksisterende veier og stier. Hovedruten går rundt hele verneområdet. Ruten knytter seg til de to nasjonale sykkelrutene nr 4 og 5 og binder disse to sammen.

Sykkelruten brukes for å presentere tilbudene om overnatting, øvrige aktiviteter
og attraksjoner samt spisesteder langs ruten.

Proces

  • Kurset Natur- og kulturbasert næringsutvikling og arbeidet knyttet til arbeidspakkene 4.1, 4.2 og 4.3
  • Mobilisering av aktører: Innleid prosessveileder/konsulent Norges Vel
  • Kartlegging og merking av ruten
  • Kartlegging og merking av ruten

Erfaringer

Sykkelruten var ikke et konkret arbeidsmål ved starten av VER-DI-prosjektet.
Dette delprosjektet har kommet som et resultat av den mobiliserings- og utviklingsprosess som VER-DI har arbeidet med.

Det å kunne samle prosessen og konkrete resultater til en helhet har bidratt til bedre forutsetninger for levedyktighet etter prosjektets avsltuning.

Konklusion

Sykkelruten er et godt produkt i seg selv og blir et grunnlag for videre samarbeid
og produktutvikling av gode reiselivsprodukter knyttet til Trillemarka og bygdene rundt

Forankring

Aktørene langs ruten skal ha hovedansvaret for videre arbeid. Næringshagen
i Buskerud følger opp dette som utviklingsaktør. Destinasjonsselskapene/ turistkontorene markedsfører ruten.