Baggrund og formål

Nationalpark Mols Bjerge omfatter 30 km. hav, svarende til 17 % af det samlede areal.

I et forsøg på at vise flere fastboende og gæster hvorfor så store havarealer er inddraget, er der blevet etableret en undervandssti, hvor snorkeldykkere kan få et indtryk af den enorme artsrigdom og de smukke scenerier, der ligger skjult under havoverfladen.

Første del af stien er udformet som en aktivitetssti, hvor besøgende kan træne smidighed, præcision, styrke og udholdenhed under vandet.

Målgruppe

Stien henvender sig til fastboende og turister, der ønsker en ekstra oplevelse under vandet samt til mindre grupper, institutioner og skoler, der bruger den enten til almindelig vandtræning eller til små konkurrencer.

Indhold

Der er fremstillet 4 ”fitness redskaber” specielt designet til undervandstræning. De er sat ud på mellem 3 og 4 meters vand dybde som en slags træningsbane med stigende sværhedsgrad.

Desuden er der sænket en mindre fiskerbåd, der også virker som træningsobjekt.
Stien er etableret, så den kan benyttes af både frisvømmere og snorkeldykkere.

Erfaringer

Det er et meget større arbejde end forventet, at vedligeholde stien. Havet er et meget hårdt element, og det har allerede været nødvendigt at skifte flere at redskaberne ud.

Det var ligeledes en lang og besværlig proces at få de nødvendige tilladelser igennem.

Proces

  1. Finde en passende pla-cering i rimeligt beskyttet vand, med den rette dybde.
  2. Indhente diverse tilladelser hos Farvandsdirektoratet.
  3. Designe de redskaber, der skal sættes ud.
  4. Fremstilling og behandling mod tilgroning.
  5. Udlægning af stien.
  6. Løbende vedligehold.

Forankring

DGI Karpenhøj vedligeholder stien efter projektets afslutning.

Konklusion

Aktiviteten er god. og der har været stor interesse om projektet. Det er dog ikke noget man bare sætter op – der skal en hel del forberedelser og dykkertimer til.