Baggrund og formål

Partnerkommunene i Norge har lite tilrettelagte fisketurismetilbud.

Det var også lite lokalkunnskap i hvordan fisketilbud kunne utvikles, samtidig så fantes det et stort uutnyttet potensiale i alle vannene og elvene i kommunene.
Interessen for fritidsfiske er økende, kommunene trenger flere aktivitetstilbud
til turister.

Målgruppe

Fritidsfiskere i Nord Europa, Benelux og Tyskland.

Indhold

Arrangere studietur for potensielle tilbydere, fagkvelder, gjennomføre kurs, utføre testfiske, utvikle pakketilbud innen fiske, markedsføre og gjennomføre testarrangement.

Proces

Info om VER-DI prosjektet gitt i media, på info møter, messer og kommunenes hjemmesider.

I regi av prosjektet ble det igangsatt fagtur og fagkvelder der erfarne fisketurismetilbydere delte sine erfaringer.

Det ble også gjennomført testfiske Angelreisen og norsk ørretspesialist. Fisketurismevertkurs, fluefiskekurs og inforamsjonskvelder. Tilsammen 230 personer har deltatt på arrangementene.

Erfaringer

Støtten fra VER-DI var en katalysator for å få igjennomføre et stort og samordnet
prosjekt innenfor utvikling av fisketurisme.

Konklusion

Flere lokaler rettighets-havere har testet ut og markedsfører nå fisketurisme
opplevelser med overnatting i området. Flere ukesopphold er solgt, blant annet til tyske fritidsfiskere.

Forankring

Norsk landbruksrådgiving Østafjells var iniativtaker, representanter fra rettighetshaverne sine fagorganisasjoner og Nore og Uvdal kommune var i styringsgruppa.

Medvirkende

Rettighetshavere, overnattingsbedrifter og aktivitetstilbydere i de norske partnerkommunene.

Økonomi

Kr 100.000 NOK fra VER-DI prosjektet, prosjektets totale kostnadsramme var kr 475.000 NOK, restfinansiering var oppnådd via andre og egeniinsats fra tilbyderne.

Kontakt

Nore og Uvdal Kommune
Terje Halland

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
Prosjektleder Olav Traaen,